Žiga Knap

Iz MaFiRaWiki

Dr. Žiga KNAP (Celje, 6. 5. 1937)

Na Univerzi v Ljubljani je študiral matematiko (diplomiral 1960) in filozofijo (diplomiral leta 1961). Po diplomi se je zaposlil na Inštitutu za sociologijo in filozofijo Univerze v Ljubljani. V letih 1963-1967 je opravljal specializacijo na Katedri za matematično logiko in kibernetiko na Fakulteti za mehaniko in matematiko Moskovske državne univerze Lomonosova, leta 1973 pa na Univerzi v Edinburghu na Škotskem.

Na inštitutu je sodeloval pri več raziskovalnih projektih. Pod mentorskim vodstvom prof. dr. Franeta Jermana je leta 1985 zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Filozofski in metodološki problemi teorije sistemov. Na Filozofski fakulteti že od leta 1976 predava različne metodološke predmete, od leta 1988 pa logiko in pozneje metodologijo na oddelku za filozofijo - najprej kot izredni profesor od leta 1993 pa kot redni. Sodeloval je pri raziskovalnem projektu “Phenomenology and Cognitive Science”(1993 - 1996) (v okviru projekta TEMPUS), v projektu “Logika, filozofija znanosti in kognitivna veda”(1994 - 1996)ter v projektu "Formalne strukture v modelih stvarnosti, spoznanja in duha"(1996-1999).

Osebna orodja