Števna množica

Iz MaFiRaWiki

Množico S imenujemo števna če ima isto kardinalno število kot kakšna podmnožica naravnih števil, oziroma če obstaja injektivna preslikava

f\colon S \to \mathbb{N}.

Če je f tudi surjektivna, torej bijektivna, potem S imenujemo števno neskončna množica.

Osebna orodja