Števka

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Kaj je števka?

Števka je znak s pomočjo katerega predstavljamo števila.

Kaj je številski sistem?

Številski sistem je metoda s katero želimo števila zapisati s števkami.

Poznamo npr.:
mestni številski sistem
antični številski sistem (AB...X je to pomenilo A+B+...+X)
dvojiški (binarni) sistem

Razvoj števke skozi zgodovino?

Prvi simboli za števila se začnjo pojavljati že v egipčanskih zapisih s hiroglifi (2900 pr.n.š.). Ker egipčani še niso poznali mestnega številskega sistema (t.j. sistem kjer vsako števko prej pomnožimo z vrednostjo njenega mesta nato pa posamezne produkte seštejemo) so številke dobili z združevanjem števk (t.j. z njihovimi simboli). Kasneje pri Sumercih je nastal babilonski klinopis in iz njihovih števk je razvidno, da so računali šestdesetiškem sistemu. Prav tako so se števke razvile na Kreta okoli leta 1500 pr.n.š. Grške števke so izhajale iz začetnic ustreznih imen števil (npr: I- enica, H- stotica, M- desettisočica,...).

Primeri števk:

Arabske števke so 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Dvojiški števki sta 0,1
Šestnajtiške števke so 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f
I,V,X,L,C,D,M so rimske števke.
Osebna orodja