Število prepletogramov (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Število prepletogramov

Matjaž Konvalinka

Torek, 2. junija 2015, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Prepletogram (angl. tanglegram) je struktura, ki jo dobimo, če izberemo popolno prirejanje listov dveh binarnih dreves s korenom, in se naravno pojavlja v biologiji in računalništvu. Prepletograma sta različna, če ne obstajata simetriji dreves, ki bi en prepletogram preslikali v drugega. Pokazal bom formulo za izračun števila prepletogramov na n listih in njegovo asimptotiko ter algoritem, ki generira naključni prepletogram.

Glej tudi/See also

Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja