Šemrl, Peter; matematični kolokvij februar 1999

Iz MaFiRaWiki

Ohranjanje obrnljivosti

Peter Šemrl

Univerza v Ljubljani

11. februar 1999


Namen predavanja je predstaviti Kaplanskyjev problem karakterizacije linearnih preslikav, ki ohranjajo obrnljivost in podati nekaj novejših rezultatov s tega področja. Predavanje bo elementarno in primerno za širši krog matematične javnosti.

Osebna orodja