Čitalec kartic in čitalec črtnih kod

Iz MaFiRaWiki

Čitalec kartic

Čitalci kartic in trakov berejo magnetn zapis ali črtne kode na karticah ali nalepkah (denarne kartice, črtne kode na izdelkih itd.).

Slika:Citalec_kod.jpg


VIR


www.robptuj.si


Čitalec črtnih kod

Črtna koda je zakodiran zapis podatkov v obliki različno širokih in razmaknjenih navpičnih črt, ki jo lahko s pomočjo optičnega bralnika hitro in zanesljivo preberemo.


Slika:Čitalec črtnih kod.jpg

Čitalnik črtne kode je sestavljen iz dveh delov:

  • iz optičnega senzorja in
  • dekoderja, ki je z računalnikom povezan s standarnim vmesnikom.


Poznamo različne tipe čitalcev črtnih kod, in sicer ročne in vgradne. Vsak laserski čitalec ima vgrajen program, ki zna pretvoriti črte in presledke na črtni kodi v številke. Pomembno je, da lahko čitalec očita črtno kodo v vseh smereh, ne glede na to, v karei smeri gre svetlobni žarek čez kodo. Nato čitalec preveri, če je prebrana koda pravilna, tako da primerja prebrano kontrolno številko z izračunano. Zadnja številka se dobi z izračunom po algoritmu za izračun kontolnih številk.


Izdelek, opremljen s črtno kodo, postavimo pod svetlobni žarek čitalca črtnih kod. Čitalec očita kodo in jo posreduje računalniku, kjer le-to prebrano kodo poišče v svoji podatkovni bazi. Če se prebrana koda ujema s podatki v podatkovni bazi, jo računalnik skupaj z ostalimi podatki o izdelku potrdi. Računalnik spremembo shrani v svojo podatkovno bazo. Naloga računalnika je dekodiranje, zamenjava tiskanih simbolov v elektronske signale.


Črtna koda

Leta 1996 so trgovine dosegle dogovor o enotnem označevanju izdelkov. Dandanes se črtna koda uporablja predvsem za označevanje trgovinskega blaga in predmetov, uporabljamo pa jo tudi v knjižnicah in v zdravstvu.

Vsak izdelek je opremljen s sandardno indentifikacijsko EAN-številko, katero sestavlja 13 številčnih znakov.


Sestava EAN-črtne kode:

  • število se začne s predpono, katero dodeli državi oz. nacionalnemu združenju EAN International;
  • številke, ki označujejo proizvajalca;
  • številke, ki označujejo izdelek;
  • kontrolna številka.


S črtno kodo lahko natančno identificiramo izdelek.

Osebna orodja