Černe, Miran; matematični kolokvij oktober 2002

Iz MaFiRaWiki

Nelinearni robni problemi za holomorfne funkcije

Miran Černe

Univerza v Ljubljani

10. oktober 2002


Dirichletov robni problem za holomorfne funkcije na disku v splošnem ni rešljiv. Po drugi strani pa je dobro znano, da za vsako Jordanovo krivuljo K v ravnini obstaja nekonstantna holomorfna funkcija na disku, ki ima robne vrednosti v K. Na predavanju bo predstavljenih nekaj rezultatov o obstoju in lokalni strukturi rešitev nekaterih nelinearnih robnih problemov za holomorfne funkcije.

Osebna orodja